OM BOKOMSLAG

Det siste halve året av min utdanning på Institutt for Visuell Kommunikasjon ved Høgskolen i Buskerud, brukte jeg til fordypning i bokomslagsprosessen. Dette resulterte i en oppgave som tar for seg alle trinn i designprosessen, fra manuslesing til deadline.
Oppgaven har vært brukt som pensumlitteratur ved Universitetet i Oslo– og er tilgjengelig for nedlastning fra denne siden.

Oppgaven fikk hovedtittelen ”I bokens tjeneste”, fordi det er slik jeg etter hvert lærte meg å se på bokomslagets funksjon: Det skal på alle måter tjene boka, og ikke være en arena for designerens trang til å vise seg fram eller utfolde seg i vilden sky. Da mener jeg ikke på noen måte å si at designeren ikke skal ta i bruk sin kreativitet og skaperevne. Det skal hun. Det jeg mener er at det viktige med boka er teksten, forfatterens skaperverk. Bokomslagets oppgave er å sørge for at flest mulig av de menneskene som denne teksten retter seg mot, blir oppmerksom på den, og får lyst til å lese den. I tillegg skal den formidle det rette budskapet, slik at leseren ikke kjøper en bok hun egentlig ikke ville ha.

Undertittelen på oppgaven er Hvordan lager man bokomslag for et forlag?. Gjennom dybdeintervjuer med en frilansdesigner, en designansvarlig på et forlag og en redaktør, og studier av relevant litteratur har jeg prøvd å erverve meg detaljkunnskap om framstillingen og en realistisk holdning til bokomslagets funksjon. I tillegg har jeg gått igjennom bokomslagsprosessen i praksis ved å lage tre bokomslag i samarbeid med designansvarlig ved Gyldendal Litteratur.

Jeg har også undersøkt et relativt stort antall bokomslag for å se hvordan sjangerne skiller seg fra hverandre visuelt i bokmarkedet slik det er nå, og for å underbygge den informasjonen jeg har fått om sjangeridentitet.


For books are more than books. They are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men lived and worked and died, the essence and quintessence of their lives.  Amy Lowell

There are books of which the backs and covers are by far the best parts.  Charles Dickens