KUNSTNERISK STÅSTED

Jeg arbeider hovedsaklig med olje og pastell, og henter ofte inspirasjon og motiver i skjærgården og strandsonen. Hver lille centimeter kan være en livsviktig biotop for en mengde kryp og vekster. Kystlandskapet er særlig sårbart overfor forurensning, byggeprosjekter og menneskelig ferdsel, og små inngrep kan få store følger. Vi kan miste arter for alltid, både på land og i vann. Dette opptar meg, og det har preget mine arbeider i noen år. Jeg vil minne om hva vi har – og hva vi står i fare for å miste.

Jeg maler i tynne strøk med pensler, svamper og kluter. Jeg har studert tusenvis av steiner og overflater i skjærgården, og er interessert i teksturene, fargene og formene, skygger og lys. På mine oppdagelsesturer i skjærgården har jeg dessverre vært vitne til en økende plastforurensning gjennom årene. Dette tar jeg noen ganger inn i arbeidene. Jeg tenker at jeg som billedkunstner med dette kan bidra til bevisstgjøring og diskusjon. Et bonus for meg i de tilfellene, er at de ofte fargerike plastdelene kan bli kjærkomne interessepunkter i bildene.
Jeg bruker gjerne fotografier som inspirasjon og utgangspunkt for skisser som siden danner grunnlaget for maleriene mine.
Min maleteknikk er detaljfokusert, og krever mye oppmerksomhet på det å ikke miste helheten av syne. Det å male er for meg mer en kamp enn terapi. Jeg har alltid en klar ide om hva jeg skal male, men går gjennom mange faser av mismot og manglende tro før jeg føler at jeg har skapt noe som jeg kan stå for og som jeg kan glede meg over. Det høres kanskje traurig ut, men jeg opplever det som et meningsfullt arbeid.

Mona Sundelius, billedkunstner.

Mona Sundelius – Billedkunstner