OM GRAFISK DESIGN

Grafisk design eller grafisk formgivning er kunsten å utforme og arrangere bilder og tekst på for eksempel en plakat, et bokomslag, en brosjyre, i en bok eller på en skjerm.


Utfordringen er alltid å formidle budskapet på en måte som gjør at det oppfattes riktig og slik at det skaper interesse og oppmerksomhet – samtidig som utformingen er estetisk tilfredsstillende.
Det er mange måter å oppnå det på, og noen nøkkelbegreper er komposisjon, luft, fargevalg, typografi og bildebruk. Det handler mye om å ha et blikk for hva som fungerer, og innsikt i hva ulike virkemidler, som f.eks. valg av skrifttyper og komposisjon signaliserer. Jeg blir stadig mer overbevist om at det enkle er det beste. Det kan være lett å falle for fristelsen å bruke morsomme effekter og skrudde skrift-typer, men jeg har sett at man ofte går lei når det har gått litt tid. For informasjon og budskap som skal bli stående en lengre periode, kan det ofte være lurt med et rent og ryddig uttrykk. En stille hvisken eller et enkelt uttrykk kan være mer effektivt enn høye rop og store fakter, når det gjelder å fange oppmerksomhet.

Det siste halve året av min utdanning på Institutt for Visuell Kommunikasjon ved Høgskolen i Buskerud, brukte jeg til fordypning i bokomslagsprosessen. Dette resulterte i en oppgave som tar for seg alle trinn i designprosessen, fra manuslesing til deadline.
Oppgaven har vært brukt som pensumlitteratur ved Universitetet i Oslo– og er tilgjengelig for nedlastning fra denne siden.

Oppgaven fikk hovedtittelen ”I bokens tjeneste”, fordi det er slik jeg etter hvert lærte meg å se på bokomslagets funksjon: Det skal på alle måter tjene boka, og ikke være en arena for designerens trang til å vise seg fram. Bokomslagets oppgave er å sørge for at flest mulig av de menneskene som denne teksten retter seg mot, blir oppmerksom på den, og får lyst til å lese den. I tillegg skal den formidle det rette budskapet, slik at leseren ikke kjøper en bok hun egentlig ikke ville ha.

Undertittelen på oppgaven er Hvordan lager man bokomslag for et forlag?. Gjennom dybdeintervjuer med en frilansdesigner, en designansvarlig på et forlag og en redaktør, og studier av relevant litteratur har jeg prøvd å erverve meg detaljkunnskap om framstillingen og en realistisk holdning til bokomslagets funksjon. I tillegg har jeg gått igjennom bokomslagsprosessen i praksis ved å lage tre bokomslag i samarbeid med designansvarlig ved Gyldendal Litteratur.

Jeg har også undersøkt et relativt stort antall bokomslag for å se hvordan sjangerne skiller seg fra hverandre visuelt i bokmarkedet slik det er nå, og for å underbygge den informasjonen jeg har fått om sjangeridentitet.


Et utvalg av mine oppdrag:

Mona Sundelius – Billedkunstner
Bokomslag til "Talegaven" av Hilde Diesen, i samarbeid med forfatteren.Mona Sundelius – Billedkunstner
Bokomslag, bokdesign og språkvask av "Gammel kjærlighet ruster" av Beate PedersenMona Sundelius – BilledkunstnerDesign av kunstkatalog i samarbeid med kunstneren, Evelyn Melsom.Mona Sundelius – BilledkunstnerDesign av CD-label for Sony MusicMona Sundelius – Billedkunstner

Mona Sundelius – BilledkunstnerDesign av CD-cover og CD-booklet for Sony Music