OM WEBDESIGN

Jeg har som mål å lage rene, ryddige og tiltalende hjemmesider som er enkle å navigere i. Hjemmesider for kunstnere har etterhvert blitt mitt spesialområde. Utfordringen er å finne en oversiktlig og hensiktsmessig måte å vise mange bilder på, og å presentere bildene på en måte som fremhever og ivaretar kunstnerens uttrykk.


Jeg kan påta meg å oppdatere sidene etter at hjemmesiden er ferdig og lagt ut på Internett. Ettersom jeg bruker det profesjonelle programmet Adobe Dreamweaver og Bootstrap, og arbeider direkte i koden, blir dette ofte det enkleste, og mange foretrekker det slik.
Jeg kan legge inn avgrensede felt der man selv kan redigere eller sette inn tekst eller bilde som byttes ut ofte, f.eks. i forbindelse med utstillinger og andre hendelser, for de som ønsker og mestrer det. Ved behov kan jeg også gi opplæring i forhold til dette, i tillegg til at jeg har fått laget en enkel manual som hjelpemiddel når man oppdatererer selv.

Jeg lager nå responsive hjemmesider, dvs. tilpasset mobil og lesebrett, i tillegg til datamaskiner med større skjermer. Dette har vokst fram som et behov fordi stadig flere bruker mobil/smartphone for å orientere seg på Internett. Når en hjemmeside er responsiv, er den nesten like lett å lese på mobil som på datamaskin. Min egen hjemmeside, den du befinner deg på nå, er responsiv.

Design er en metode for å forene form og innhold. Design har, akkurat som kunst, en mengde definisjoner. Design kan være estetikk. Design er så enkelt, derfor er det så komplisert. Paul Rand