Skaperevne er i virkeligheten en ensom kunst. Og en enda mer ensom kamp. For noen en velsignelse. For andre en
forbannelse. Det er egentlig evnen til nå inn til deg selv og trekke fram en idé fra dypet av din sjel.

Lou Dorfsman


Mona Sundelius – Billedkunstner Et utvalg fra utstillingen "I VANN OG PÅ LAND" på Cafe Jebsen på Fossekleiva Kultursenter, Berger, 6. - 19. juni 2021. Samtlige er 20x20cm, olje på lerret.