Strand og vann

Olje på lerret, Mona Sundelius

Click to enlarge.

Tau, 40x40cm Metamorfe erindringer, 260x80cm Gummihanske, 80x100cm Gul støvel, 80x100cm I sakte sig over deponi, 150x80cm Ni liv, 120x120cm Ni liv, detalj-1, 40x40cm Ni liv, detalj-2, 40x40cm Ni liv, detalj-3, 40x40cm Ni liv, detalj-4, 40x40cm Ni liv, detalj-5, 40x40cm Ni liv, detalj-6, 40x40cm Ni liv, detalj-7, 40x40cm
Ni liv, detalj-8, 40x40cm Ni liv, detalj-9, 40x40cm Skisser til Ni liv Drivgods, 120x80cm Plastflaske med tidslinje for nedbrytning, 170x80cm Tan og tare, 40x40cm Under overflaten-1, 70x70cm Under overflaten-2, 70x70cm Under overflaten-3, 70x70cm Under overflaten-4, 70x70cm Under overflaten-5, 70x70cm Hvalfart, 70x70cm Under overflaten-7, 70x70cm
Under overflaten-1, diptyk-2ggr80x100cm Ettroms med veranda, 40x40cm Holmsbusteinene, 50x40cm Rolling-Stones-1, 40x40cm Rolling-Stones-2-40x40cm Steintrappa, 40x50cm Tilstand-1, 38x55cm Tilstand-2, 38x55cm Reflekser, 50x70cm Stairways to heaven dyptik, 2ggr 55x75cm Steinroys,70x50cm Bolger i sand, 70x50 Ved havet, 82x68cm Stille, 60x50Tang og tare, 120x80cm Venner med tenner-1, 20x20cm Venner med tenner-2, 20x20cm Venner med tenner-3, 20x20cm Venner med tenner-5, 24x18cm Venner med tenner-4, 24x18cm Stim-120x80 Stim triptyk 2015 3ggr, 40x40cm Haitann, 60x60-pastell Fiskestudie,St. Petersfisk-40x30-pastell Fiskestudie, ansjos, 40x30-pastell Fiskestudie, knurr, 40x30cm-pastell Fiskestudie, laksestørje, 40x30cm-pastell Fiskestudie, perlemorfisk, 40x30cm-pastell Fiskestudie, rødhai-40x30-pastell Fiskestudie-rødspette, 40x30-pastell